Úřední deska
Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
Rozpočtové opatření 4/2021 Svazek Lišovsko
OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021
DSO Pod Babou rozpočtové opatření 2/2021
Schválený rozpočet pro rok 2022 DSO POD BABOU
Veřejná vyhláška
SO Lišovsko schválený rozpočet pro rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2022
Návrhu rozpočtu na rok 2022 SO Lišovsko
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn