Úřední deska
Zapisovatelka pro volby prezidenta republiky
Počet volebních okrsků pro volby prezidenta republiky
Návrh změny územního plánu č.3
DSO POD BABOU návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh rozpočtu obce JIVNO pro rok 2023
SO Lišovsko návrh rozpočtu na rok 2023
Počet členů komise pro volby prezidenta republiky
Upozornění EG.D, a.s.. - prořezy stromů
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Veřejná vyhláška
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva
Svazek obcí Lišovsko - schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Ustavujicí zasedání Zastupitelstva obce Jivno
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Jivno
Volby do zastupitelstva obce
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
Rozhodnutí o odvolání
Volby - počet volebních okrsků
ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ''tlaková kanalizace a vodovod pro rodinné domy''
Oznámení o pokračování řízení o vydání změny č. 2 územního plánu Jivno v katastrálním území Jivno
Výuka ČJ pro Ukrajince / Вивчення чеської мови для українських біженців
Rozhodnutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Rozhodnutí - „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Pomoc při zajišťování ubytovací kapacity
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NAŘÍZENÍ Č.1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA K SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ I/34 Lišov - Vranín
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jivno
Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
Schválený rozpočet pro rok 2022 DSO POD BABOU
Veřejná vyhláška
SO Lišovsko schválený rozpočet pro rok 2022
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2022
Návrhu rozpočtu na rok 2022 SO Lišovsko
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn