Úřední deska
19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby - počet volebních okrsků
Volby - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise obce Jivno
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ''tlaková kanalizace a vodovod pro rodinné domy''
Oznámení o pokračování řízení o vydání změny č. 2 územního plánu Jivno v katastrálním území Jivno
Svazek obcí Lišovsko, schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva
Výuka ČJ pro Ukrajince / Вивчення чеської мови для українських біженців
Rozhodnutí
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Rozhodnutí - „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
Návrh závěrečného účtu Obce Jivno za rok 2021
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Pomoc při zajišťování ubytovací kapacity
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NAŘÍZENÍ Č.1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA K SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ I/34 Lišov - Vranín
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jivno
Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
Schválený rozpočet pro rok 2022 DSO POD BABOU
Veřejná vyhláška
SO Lišovsko schválený rozpočet pro rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu obce Jivno pro rok 2022
Návrhu rozpočtu na rok 2022 SO Lišovsko
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn