Úřední deska
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva
Obecně závazná vyhláška obce Jivno č. 013/2020
Závěrečný účet za rok 2019 SO Lišovsko
Sběr objemného odpadu 7.5 - 10.5.2020
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
Tisková zpráva Ministerstva financí
DSO Lišovsko schválený rozpočet pro rok 2020
DSO Lišovsko rozpočtové opatření č.8/2019
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 1/2020 - Pronájem hospody
DSO POD BABOU SCHVÁLENÝ ROZPOČET
DSO POD BABOU veřejnoprávní smlouva
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Opatření obecné povahy
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 10/2019
Návrh rozpočtu SO Lišovsko pro rok 2020
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 09/2019
Opatření obecné povahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kte
Úřední deska - archiv změn