Vakcinace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jc-tecka-kuba-a4-tisk-02.pdf 2675.4 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-03.pdf 5084.9 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-04.pdf 13356.9 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-05.pdf 2916.5 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-06.pdf 2675.8 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-07.pdf 2342.7 Kb
jc-tecka-kuba-a4-tisk-08.pdf 9385.6 Kb
vakcinace-01-proc-se-nechat-ockovat-pafko-jck-v02.mp4 23293.5 Kb
vakcinace-02-jak-funguje-vakcina-tachezy-jck-v02.mp4 29319.6 Kb
vakcinace-04-muzu-se-nakazit-tachezy-jck-v02.mp4 26609 Kb
vakcinace-06-vyber-vakciny-mounajjed-jck-v02.mp4 29800.2 Kb
vakcinace-07-ockovani-po-covidu-rezac-jck-v02.mp4 30147.2 Kb
vakcinace-08-vedlejsi-ucinky-tachezy-jck-v02.mp4 29724 Kb
vakcinace-30s-jck-v02.mp4 43334.8 Kb

Úřední hodiny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uredni-hodiny.pdf 567.9 Kb

„nabídky dobrovolnické pomoci“

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19

Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.)

a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností)


Nařízení hejtmanky zveřejnit na úředních deskách obcí Jihočeského kraje.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-c.-1.pdf 124.7 Kb

Oslovení občanů

Dokument 1


NOUZOVÝ STAV

NOUZOVÝ STAV
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.