Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 04/2015


Obecně závazná vyhláška č. 05/2015,


Obecně závazná vyhláška č. 08/2016,


Obecně závazná vyhláška č. 09/2017,


Obecně závazná vyhláška č. 011/2018,