Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Jivno č. 013/2020
Obecně závazná vyhláška č. 04/2015
Obecně závazná vyhláška č. 05/2015,
Obecně závazná vyhláška č. 08/2016,
Obecně závazná vyhláška č. 09/2017,
Obecně závazná vyhláška č. 011/2018,