Úřední deska

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka

jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z.-50527-2023-001.pdf 261.9 Kb