Obec Jivno

u Českých Budějovic

Obec Jivno

je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.


Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378. Od nepamětných dob náleželo Jivno k panství hlubockému. Když panství hlubocké zakoupil vlastenecký pán Vilém z Pernštýna, dal sestavit roku 1490 urbář panství zvaný Pernštejnský. V urbáři se uvádí osm usedlých v tomto roce v Jivně.


Nejvíce utrpělo Jivno ve třicetileté válce, kdy bylo spáleno jako všechny okolní vesnice. Některé z nich pak zanikly úplně jako např. Lhotky, což byla vesnice ležící v místech, kde je v současné době budějovický les pod Klaudou. Jasnější zprávy o Jivně jsou až po třicetileté válce, kdy se vesnice znovu obydlovala.


Nedaleko Jivna bývala samota zvaná "Jeskyně". Tato zpráva pochází podle místních obyvatel asi ze 17. století. O jejím původu se udržuje následující pověst: "Za starých časů chytali v těch místech do jam vlky. Když pak v této krajině vlků více nebylo, ubytoval se do jedné jámy samotář - drvoštěp. Když lovili v těchto místech knížecí, a že silně pršelo, schovala se tu celá družina i s knížetem k drvoštěpu do jámy, tehdy již na způsob jeskyně upravené. Za to daroval kníže jeskyňáři potřebné dříví z Černého lesa, aby postavil řádnou chalupu, což také učinil."


V 19. století v Jivně kvetlo cihlářství. Ve 13 "ručních cihelnách" se pálily cihly a tašky Mnoho budov v Českých Budějovicích a okolí bylo postaveno z jivenských cihel a pokryto jivenskými taškami. V roce 1910-1911 byla u Jivna postavena parostrojní cihelna, která od těch dob prošla mnoha rekonstrukcemi až po tu moderní v posledních letech, ve které byl provoz ukončen ke konci roku 1999.


Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.


Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V této kapli se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce. Katastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulém roce byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.


V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1898. Hasiči jsou v obci jediní, kteří se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.


Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal, který je pověstný svou hloubkou 17 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích a vinárně.


Novinky

15/4/2014
Na úřední desce je vyvěšen Závěrečný účet obce Jivno za rok 2013
.: zde :.

8/4/2014
Na úřední desce je vyvěšena Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Územní plán obce Jivno
.: zde :.

3/4/2014
Na úřední desce je vyvěšeno usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014
.: zde :.

3/4/2014
Na úřední desce je vyvěšen zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014
.: zde :.

19/3/2014
Starosta obce Jivno v souladu s ustanovením §92 odst. 1 zákona České národní rady č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁ

XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno

Místo konání: Salonek v hospůdce "Na návsi" - Jivno

Den konání: 31.3.2014
Čas: od 19 hodin

Více informací naleznete .: zde :.

19/3/2014
Na úřední desce je vyvěšen upravený a posouzený Územní plán obce Jivno.

Související dokumenty:

ÚP Jivno - výkres základního členění území
.: zde :.
ÚP Jivno - hlavní výkres
.: zde :.
ÚP Jivno - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
.: zde :.
ÚP Jivno - koordinační výkres
.: zde :.
ÚP Jivno - výkres širších vztahů
.: zde :.
ÚP Jivno - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
.: zde :.
ÚP Jivno- textová část
.: zde :.


3/2/2014
Na úřední desce je vyvěšen návrh rozpočtu obce Jivno na rok 2014.
.: zde :.

16/12/2013
Na úřední desce je vyvěšen nový dokument:

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Jivno a místě a datu konání jeho projednání

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Jivno se koná dne 20. 1. 2014 v 9:30 hod. v budově hostince Jivno.

.: zde :.

16/12/2013
Na úřední desce je vyvěšen upravený a posouzený Územní plán obce Jivno.

Související dokumenty:

ÚP Jivno - výkres základního členění
ÚP Jivno - hlavní výkres
ÚP Jivno - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
ÚP Jivno - koordinační výkres
ÚP Jivno - výkres širších vztahů
ÚP Jivno - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
ÚP Jivno- textová část


3/12/2013
Na úřední desce je vyvěšen nový dokument:

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o, IČO 65993390, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4, správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice podal dne 22.4.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: I/34 Lišov - Vranín2/12/2013
Dovolujeme si Vám oznámit termíny dovolené na obecním úřadě:

Termín dovolené je:
23. 12. 2013 a 30. 12. 2013

07/10/2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve volební místnosti na Obecním úřadu v Jivně č.p. 34 ve dnech:

Pátek 25. října 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota 26. října 2013
od 08:00 hodin do 14:00 hodin


25/09/2013
Na úřední desce jsou vyvěšeny informace o volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


18/8/2013
Na úřední desce je vyvěšen nový dokument:

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Jivno a místě a datu konání jeho projednání

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Jivno se koná dne 23. 9. 2013 ve 12:00 hod. v budově hostince Jivno.29/7/2013
Dovolujeme si Vám oznámit termíny dovolené na obecním úřadě:

Termín dovolené je:
29. 7. 2013 a 5. 8. 2013

23/04/2013
Na úřední desce je vyvěšen nový dokument - rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací ...