Obec Jivno

u Českých Budějovic

Obec Jivno

je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.


Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378. Od nepamětných dob náleželo Jivno k panství hlubockému. Když panství hlubocké zakoupil vlastenecký pán Vilém z Pernštýna, dal sestavit roku 1490 urbář panství zvaný Pernštejnský. V urbáři se uvádí osm usedlých v tomto roce v Jivně.


Nejvíce utrpělo Jivno ve třicetileté válce, kdy bylo spáleno jako všechny okolní vesnice. Některé z nich pak zanikly úplně jako např. Lhotky, což byla vesnice ležící v místech, kde je v současné době budějovický les pod Klaudou. Jasnější zprávy o Jivně jsou až po třicetileté válce, kdy se vesnice znovu obydlovala.


Nedaleko Jivna bývala samota zvaná "Jeskyně". Tato zpráva pochází podle místních obyvatel asi ze 17. století. O jejím původu se udržuje následující pověst: "Za starých časů chytali v těch místech do jam vlky. Když pak v této krajině vlků více nebylo, ubytoval se do jedné jámy samotář - drvoštěp. Když lovili v těchto místech knížecí, a že silně pršelo, schovala se tu celá družina i s knížetem k drvoštěpu do jámy, tehdy již na způsob jeskyně upravené. Za to daroval kníže jeskyňáři potřebné dříví z Černého lesa, aby postavil řádnou chalupu, což také učinil."


V 19. století v Jivně kvetlo cihlářství. Ve 13 "ručních cihelnách" se pálily cihly a tašky Mnoho budov v Českých Budějovicích a okolí bylo postaveno z jivenských cihel a pokryto jivenskými taškami. V roce 1910-1911 byla u Jivna postavena parostrojní cihelna, která od těch dob prošla mnoha rekonstrukcemi až po tu moderní v posledních letech, ve které byl provoz ukončen ke konci roku 1999.


Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.


Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V této kapli se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce. Katastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulém roce byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.


V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1898. Hasiči jsou v obci jediní, kteří se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.


Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal, který je pověstný svou hloubkou 17 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích a vinárně.


Novinky

15/12/2014
Dovolujeme si Vám oznámit termíny dovolené na obecním úřadě:

Termín dovolené je:
22.12.2014 a 29.12.2014

24/11/2014
Advet a Vánoce v Jivně
.:zde:.
I v letošním roce jsme připravili tradiční program na období adventu a Vánoc.

Všichni jste srdečně zváni.

24/11/2014
Na katastru obce byl nalezen pes, rasa německý ovčák, stáří 3 - 5 let, poznávací znamení: silikonový obojek se vzorem.

Majitel psa ať se prosím přihlásí starostovi obce na tel.:725 031 288.


10/11/2014
V Jivně bude lampionová stezka pro děti
.:zde:.
Místo konání: Jivno - před restaurací Na Návsi

Den konání: 21.11.2014
Čas: od 18 hodin

26/10/2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jivno

Obecní úřad Jivno v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání

USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIVNO

svolaného dosavadním starostou obce Josefem Makovcem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Jivno - restaurace Na Návsi

Den konání: 4.11.2014
Čas: od 19 hodin

16/07/2014
Dovolujeme si Vám oznámit termíny dovolené na obecním úřadě:

Termín dovolené je:
4. 8. 2014 a 11. 8. 2014

7/7/2014
Starosta obce Jivno v souladu s ustanovením §92 odst. 1 zákona České národní rady č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁ

XXV. zasedání Zastupitelstva obce Jivno

Místo konání: Obení úřad Jivno

Den konání: 21.7.2014
Čas: od 19 hodin

.: zde :.

27/6/2014
Na úřední desce je vyvěšen dokument - POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
.: zde :.

9/6/2014
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

.: zde :.

Tento dokument je vyvěšen také na úřední desce


4/6/2014
Obec Jivno dává na vědmí, že bude projednávat na pravidelném zasedání prodej pozemnku. Více informací


4/6/2014
Starosta obce Jivno v souladu s ustanovením §92 odst. 1 zákona České národní rady č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁ

XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Jivno

Místo konání: Obení úřad Jivno

Den konání: 23.6.2014
Čas: od 19 hodin3/6/2014
Na úřední desce je vyvěšena Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz a odstraňování komunálních odpadů


14/5/2014
Na úřední desce je vyvěšena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013


7/5/2014
Starosta obce Jivno v souladu s ustanovením §92 odst. 1 zákona České národní rady č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SVOLÁVÁ

XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno

Místo konání: Obení úřad Jivno

Den konání: 26.5.2014
Čas: od 19 hodin15/4/2014
Na úřední desce je vyvěšen Závěrečný účet obce Jivno za rok 2013


8/4/2014
Na úřední desce je vyvěšena Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Územní plán obce Jivno


3/4/2014
Na úřední desce je vyvěšeno usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014


3/4/2014
Na úřední desce je vyvěšen zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Jivno, konaného dne 31.3.2014