Uzavírka cesty Jivno - Vyhlídky

Dne 27.7.2022 budou započaty práce na prodloužení vodovodního řadu a kanalizace k parcele č. 4102/5. Je to zásah do komunikace spojující Jivno - Vyhlídky, za posledním domem po pravé straně.(pro jiveňáky, za Jeremiášů). Ve středu v odpoledních hodinách by měly být zahájeny výkopové práce na místní komunikaci. Po dobu výkopových prací nebude komunikace průjezdná s tím, že po obnažení řadu a kanalizace bude silnice s opatrností průjezdná. Bude osazen přejezd.

Ve čtvrtek 28.7.2022 budou probíhat práce související s připojením a prodloužením kanalizace a vodovodního řadu na pozemek. Po dobu probíhajících prací může dojít k uzavření vody v této části obce po předchozí domluvě s firmou ČEVAK. Silnice bude opět neprůjezdná po dobu prováděných prací. Po dokončení prací v odpoledních hodinách, dojde k zasypání výkopu tak, aby byla komunikace průjezdná.
Děkuji za pochopení. Pavel Halámka
Na mapce je vyznačena objízdná trasa chatovou oblastí, další trasa je možná přes Rudolfov, Hlincovou Horu a Vyhlídky.

Uzavírka cesty Jivno - Vyhlídky