Úřední deska

Od 1.5 do 30.6.2024 bude úplná uzavírka silnice II/634 Na Klaudě u bývalého autobazaru.

Od 1.5 do 30.6.2023 bude úplná uzavírka silnice II/634 Na Klaudě u bývalého autobazaru.