Poplatky

Rok 2023

Vážení spoluobčané,

na základě Obecně závazné vyhlášky obce Jivno č. 2/2022 bude s účinností od 1. října
navýšen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro "neplatiče" na 1425
Kč/osoba/číslo evidenční.

V listopadu se následně zvýší na 1900 Kč/osoba/evidenční.

Doporučujeme tedy uhradit poplatek ještě v měsíci září.

Upozorňujeme, že platba za odvoz odpadu je povinná pro všechny občany Jivna i majitele
rekreačních objektů a měla být již uhrazena do 31. 3. 2023.

Poplatek za psa na rok 2023:

Poplatek za psa pro rok 2023 je možné zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.

Poplatek platí osoby s trvalým bydlištěm na území obce - poplatek je ve výši 30,- Kč / rok / za prvního psa a 60,- Kč / rok / za každého dalšího psa

 Údaje pro bezhotovostní platbu: 
    číslo BÚ: 31426231/0100 
    var. symbol: č. nemovitosti (popisné či evidenční)
    poznámka k platbě: příjmení plátce a slovo "pes".

 Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023:

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 je možné zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2022

 1) osoby s trvalým bydlištěm na území obce - poplatek je ve výši 950,- Kč / rok / osoba ,

 2) číslo evidenční (chaty), nebo číslo popisné (RD) bez osob hlášených k trvalému pobytu - poplatek je ve výši 950,- Kč / rok / číslo evidenční (popisné)

 3) Poplatky je nutné uhradit do 31.3 2023

Údaje pro bezhotovostní platbu: 
    číslo BÚ: 31426231/0100 
    var. symbol: č. nemovitosti (popisné či evidenční)
    poznámka k platbě: příjmení plátce.

Svozový plán: zde

Podmínky ukládáni odpadu - Envisan : zde

Cenu vodného a stočného pro rok 2023 odsouhlasilo zastupitelstvo obce ve výši 98 Kč včetně DPH/metr krychlový.