Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 05/2015,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci JIVNO