Realizované a připravované projekty

JSDHO Jivno - pořízení nového DA

JSDHO Jivno  - pořízení nového DA

Projekt byl spolufinancován z Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje ,1.výzva pro rok 2023 - registrační číslo smlouvy o poskytnutí dotace 452-02-014/23.

Nalezený obrázek pro logo jihočeského kraje

Dále byl projekt spolufinancován z Účelové investiční dotace pro pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2023 - číslo akce 014D262003103.

Logo_MVČR.jpg

Celkové výdaje na projekt: 1 361 250 Kč

Výše poskytnuté investiční dotace z Jihočeského kraje: 300 000 Kč.

Výše poskytnuté investiční dotace z MV-GŘ HZS ČR: 450 000,00 Kč

Cílem projektu bylo zlepšení požární ochrany na území obce, zlepšení vybavení vybranou požární technikou JSDHO Jivno.

JSDHO Jivno  - pořízení nového DA

JSDHO Jivno  - pořízení nového DA