Obec Jivno

Kostel

Obec Jivno je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.

Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.
Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.
Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V kapli sv. Vojtěcha z roku 1876 se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce.
Obecní ÚřadKatastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulých letech byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.
V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů,, který byl založen roku 1898. Hasiči se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal,, který je pověstný svou hloubkou 17 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník,, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích.

Aktuality

Oznámení o 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021
více
Pozvánka na XXI. zasedání zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška - změna č. 2 ÚP Jivno
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021
více
Volební komise
více
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
více
SO Lišovsko Závěrečný účet za rok 2020
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021
více
Oznámení záměru 3/2021
více
Oznámení
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Závěrečný účet Obce Jivno za rok 2020
více
Oznámení o konání ZK 24. 6. 2021
více
Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet DSO POD BABOU za rok 2020
více
Vakcinace
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021
více
Závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2020
více
Návrh závěrečného účtu obce Jivno za rok 2020
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Zahájení aktualizace BPEJ
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 02/2021
více
Opatření obecné povahy
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021
více
Veřejnoprávní smlouva „Zabezpečení dopravní obslužnosti
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Zápis z 17. zasedání zastupitelstva
více
Vyhlášení nového nouzového stavu a zásadní omezení pohybu osob - odpovědi na případné nejasnosti + vzory formulářů pro případné kontroly
více
Přijďte si zaběhnout Olympijský běh do Jivna
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 01/2021
více
Schválené rozpočtové opatření Obce Jivno č. 1/2021
více
Ptačí chřipka
více
Schválený rozpočet SO Lišovsko na rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č.12/2020
více
DSO Pod Babou rozpočtové opatření 3/2020
více