Hasičský ples

Hasičský ples


Obec Jivno

Kostel

Obec Jivno je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.

Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.
Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.
Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V kapli sv. Vojtěcha z roku 1876 se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce.
Obecní ÚřadKatastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulých letech byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.
V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů,, který byl založen roku 1898. Hasiči se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal,, který je pověstný svou hloubkou 15 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník,, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích.

Aktuality

Informace o konání zastupitelstva kraje
více
Hasičský ples
více
Svazek obcí Lišovsko - schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Zápis z 4. zasedání zastupitelstva
více
Schválené rozpočtové opatření DSO pod Babou č. 2/2022
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022
více
Rozhodnutí
více
Schválený rozpočet obce JIVNO pro rok 2023

Obecně závazná vyhláška obce Jivno č. 2/2022,

Schváleného rozpočtu SO Lišovsko pro rok 2023

DSO POD BABOU SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2023
více
III. zasedání Zastupitelstva obce Jivno
více
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
více
Zapisovatelka pro volby prezidenta republiky
více
Počet volebních okrsků pro volby prezidenta republiky
více
Návrh změny územního plánu č.3
více
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
více
SO Lišovsko návrh rozpočtu na rok 2023
více
Počet členů komise pro volby prezidenta republiky
více
Upozornění EG.D, a.s.. - prořezy stromů
více
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Veřejná vyhláška
více
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
více
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva
více
Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Jivno
více
Svazek obcí Lišovsko - schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více