Obec Jivno

Kostel

Obec Jivno je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.

Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.
Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.
Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V kapli sv. Vojtěcha z roku 1876 se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce.
Obecní ÚřadKatastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulých letech byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.
V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů,, který byl založen roku 1898. Hasiči se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal,, který je pověstný svou hloubkou 17 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník,, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích.

Aktuality

Závěrečný účet SO Lišovsko za rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Upozorňujeme všechny trvale žijící občany, kteří nemají ještě uhrazeny poplatky za vyvážení komunálního odpadu, že termín úhrady byl do 30.4.2022 .Od 1.6. 2022 platí nová vyhláška se zvýšenou sazbou
více
Obecně závazná vyhláška obce Jivno č. 1/2022,
více
Oznámení o konání zastupitelstva kraje
více
Běh okolo Jivna 2022 propozice
více
Rozhodnutí
více
Závěrečný účet obce Jivno za rok 2021
více
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
více
Rozhodnutí - „ Jivno- odkanalizování odpadních vod místní části Vyhlídky“
více
Návrh závěrečného účtu Obce Jivno za rok 2021
více
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Pomoc při zajišťování ubytovací kapacity
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
NAŘÍZENÍ Č.1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA K SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ I/34 Lišov - Vranín
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jivno
více
Obecně závazná vyhláška obce Jivno č. 1/2021,
více
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva
více
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva
více