Obec Jivno

Kostel

Obec Jivno je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.

Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.
Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.
Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V kapli sv. Vojtěcha z roku 1876 se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce.
Obecní ÚřadKatastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulých letech byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.
V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů,, který byl založen roku 1898. Hasiči se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal,, který je pověstný svou hloubkou 17 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník,, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích.

Aktuality

Přechod na DVB T2
více
Rozpočtové opatření 1/2020 DSO pod Babou
více
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
více
26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
více
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva
více
DSO Lišovsko schválený rozpočet pro rok 2020
více
DSO Lišovsko rozpočtové opatření č.8/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 1/2020 - Pronájem hospody
více
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019
více
DSO POD BABOU SCHVÁLENÝ ROZPOČET
více
DSO POD BABOU veřejnoprávní smlouva
více
Rok 2020
více
Dovolená
více
Svazek obcí Lišovsko-Rozpočtové opatření č.7/2019
více
Schválený rozpočet pro rok 2020
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019
více
Dovolená
více
Návrh rozpočtu SO Lišovsko pro rok 2020
více
Opatření obecné povahy
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 10/2019
více
Návrh rozpočtu SO Lišovsko pro rok 2020
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Zájezd do aquaparku Bad Schallerbach
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019
více
Svazek obcí Lišovsko-Rozpočtové opatření č.6/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019
více
Odkanalizování odpadních vod z místní části Jivno vyhlídky
více
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019
více
Zápis z 7. zasedání zastupitelstva
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 09/2019
více

Cvičení pro předškoláky

Cvičení


Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č.7/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č.3/2019
více
Schválené rozpočtové opatření č.1/2019
více