Obec Jivno

Kostel

Obec Jivno je víska, která se nachází východně asi 2 km od města Rudolfova a 7 km od krajského města Českých Budějovic, v nadmořské výšce 554 m. Její rozloha přestavuje 628 ha. Nad vesnicí je výšina zvaná "Baba", 578 m vysoká.

Jivno má své jméno patrně od jív, které se zde hojně ve zdejším okolí vyskytovaly. Dřívější název býval Jilonov. Bylo založeno asi v době pohanské, neboť na to ukazuje dříve objevené bývalé pohanské pohřebiště v lese u Martinců.
Součástí obce Jivno je část Vyhlídky a místní části zvané Samoty a Na Klaudě.
Od roku 1990 je obec Jivno samostatná s vlastním obecním úřadem. Od tohoto roku se v obci provedla částečná rekonstrukce budovy bývalé školy, ve které se vyučovalo až do roku 1972 a nyní je zde obecní úřad. Dále byla v obci opravena místní kaple sv. Vojtěcha z roku 1876, která byla začleněna mezi kulturní památky. V kapli sv. Vojtěcha z roku 1876 se pak každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již tradičně májové pobožnosti. Na návsi stojí opravený návesní kříž a v parčíku pak pomník padlým vojínům v první světové válce.
Obecní ÚřadKatastrem obce prochází značená turistická stezka, která vede po červené značce z obce Hlincova Hora přes rybník Mrhal, samotnou obec Jivno a dále směrem na Lišov k výškovému bodu s pomníčkem Locus perennis lidově zvaný "Střed Evropy". V minulých letech byla v obci dokončena plynofikace a kanalizace.
V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů,, který byl založen roku 1898. Hasiči se podílejí na udržování tradic v obci. Pořádají zde hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet obyvatel obce se vždy v letním období zvyšuje, neboť u rekreačního rybníka Mrhal,, který je pověstný svou hloubkou 15 metrů, se nachází zhruba 200 chat. V parném létě tento rybník poskytuje příjemné ochlazení pro všechny návštěvníky. V současné době byla v Jivně zahájena výstavba nových rodinných domků. Tím se počet obyvatel zvyšuje a obec se nevylidňuje. Vzhledem k nejvýše položené obci v okolí Českých Budějovic je zde v zimním období příležitost pro vyznavače zimních sportů. Osvěžit a občerstvit se může návštěvník,, který do obce zavítá v několika místních pohostinstvích.

Aktuality

Závěrečného účet SO Lišovsko za rok 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
více
Návrh závěrečného účtu obce Jivno za rok 2022
více
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva
více
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 01/2023
více
Návrh závěrečného účtu DSO pod Babou za rok 2022
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023
více
Poštovní schránky
více
Daň z nemovitých věcí v roce 2023
více
Pomník obětem války Rudolfov.
více
Výskyt ptačí chřipky
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
více
Od 1.5 do 30.6.2024 bude úplná uzavírka silnice II/634 Na Klaudě u bývalého autobazaru.
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
více
Změna č. 3 územního plánu Jivno
více
Změna č. 2 územního plánu Jivno
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA změna územního plánu č.3
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA změna územního plánu č.2
více
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
více
Příměstský tábor
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.3.2023
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ VTL
více