Rok 2022

Rok 2022

Poplatek za psa na rok 2022:

Poplatek za psa pro rok 2022 je možné zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.

Poplatek platí osoby s trvalým bydlištěm na území obce - poplatek je ve výši 30,- Kč / rok / za prvního psa a 60,- Kč / rok / za každého dalšího psa

 Údaje pro bezhotovostní platbu: 
    číslo BÚ: 31426231/0100 
    var. symbol: č. nemovitosti (popisné či evidenční)
    poznámka k platbě: příjmení plátce a slovo "pes".

 Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022:

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 je možné zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021

 1) osoby s trvalým bydlištěm na území obce - poplatek je ve výši 1200,- Kč / rok / osoba ,

 2) číslo evidenční (chaty), nebo číslo popisné (RD) bez osob hlášených k trvalému pobytu - poplatek je ve výši 1200,- Kč / rok / číslo evidenční (popisné)

 3) Poplatky je nutné uhradit do 30.4 2022

Údaje pro bezhotovostní platbu: 
    číslo BÚ: 31426231/0100 
    var. symbol: č. nemovitosti (popisné či evidenční)
    poznámka k platbě: příjmení plátce.

Svozový plán: zde

 

Cenu vodného a stočného pro rok 2022 odsouhlasilo zastupitelstvo obce ve výši 85 Kč včetně DPH/metr krychlový.