Obec Jivno

u Českých Budějovic

Územní plán Jivno

....................................................................................................


Dne 8. 4. 2014 byl na základě usnesení Zastupitelstva obce Jivno vydán územní plán Jivno. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 23. 4. 2014.


Místo uložení územního plánu Jivno:


.: Obec Jivno, včetně dokladové části

.: Stavební úřad Městského úřadu Rudolfov

.: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování

.: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investicNa základě podnětů třetích osob zrušil Krajský úřad některé části ÚP Jivno


.: 1. rozhodnutí :.

.: 2. rozhodnutí :.

.: 3. rozhodnutí :.


Dokumenty ke stažení:


.: zde :.ÚP Jivno - výkres základního členění

.: zde :.ÚP Jivno - hlavní výkres

.: zde :.ÚP Jivno - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

.: zde :.ÚP Jivno - koordinační výkres

.: zde :.ÚP Jivno - výkres širších vztahů

.: zde :.ÚP Jivno - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

.: zde :.ÚP Jivno - textová část

Aktuality

23/04/2018
Dne 30.4.2018 bude na obecním úřadě dovolená .:zde:.

04/04/2018
Jarní svoz velkoobjemového odpadu.:zde:.

04/04/2018
Víkendová otevírací doba ve sběrném dvoře.:zde:.

09/03/2018
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov..:zde:.

více..


Obecní úřad Jivno 2018